Start Groepstherapie

Ben je continu gespannen? Stel je te hoge eisen aan jezelf en anderen? Ontwijk je sociale contacten omdat je bang bent het ‘fout’ te doen? Vinden anderen je erg precies, dwangmatig of hebben ze last van je hoge eisen? Vind je het moeilijk tijd en geld aan jezelf uit te geven of je lossere, speelse kant meer ruimte te geven? En vind je een groepstherapie eigenlijk maar helemaal niets?

September 2022 starten we in Zeist weer met een nieuwe groep (max. 8 personen) voor mensen met langer bestaande patronen in hun denken, voelen en gedrag die vallen onder het angstig/ontwijkende/dwangmatige cluster, Cluster C.

Deze groepstherapie is gebaseerd op evidence based Schematherapie en biedt een gestructureerde aanpak om met anderen die deze problemen ook herkennen, te doorbreken. Je leert je patronen te herkennen, begrijpen en doorbreken.

We starten met een cognitieve experientele aanpak, de therapie is gericht op het leren, ervaren en beleven. Dit is een gesloten groep die 20 sessies biedt volgens een vast programma tussen september 2022 en mei 2023 op de dinsdagochtend van 09.00-11.00 uur. Meer informatie? Mail info@psychotherapiezeist.nlU kunt zich vanaf nu aanmelden voor de groep die start in september 2022.