Aanmelden

U kunt contact opnemen na verwijzing door de huisarts. Ik ben helaas slecht telefonisch bereikbaar, maar op maandag van 12-13 heb ik telefonisch spreekuur.

U kunt beter een email sturen naar info@psychotherapiezeist.nl dan neem ik via email of telefonisch contact met u op.


In het contact (via email of telefonisch) zal ik samen met u kijken of uw problematiek en mijn werkwijze een goede combinatie vormen.


U kunt ook op eigen initiatief een afspraak maken; ik zal u dan in 2e instantie nog wel vragen naar een verwijsbrief van uw huisarts. Dit is noodzakelijk voor de vergoeding door uw zorgverzekeraar.

Indien u dit niet wilt en uw klachten zijn dusdanig van aard dat wij via coaching de behandeling kunnen voeren is dit ook een mogelijkheid.
 

In mijn vakantieperiodes is de praktijk gesloten.

Nieuwe clienten kunnen tijdens vakanties overleggen met hun eigen huisarts en na mijn vakantie contact met mij opnemen.

Clienten die al in behandeling zijn kunnen contact opnemen met de eigen huisarts/ POH-GGZ of indien dit besproken is met mijn achterwacht waar tijdens de behandeling de naam van genoemd is.

 

Openingstijden:

maandag 9-16

Dinsdag 9-16

Woensdag 9-16

Donderdag 9-16

 

 

Wachttijden

Helaas hanteer ik soms een cliëntenstop vanwege de wachttijd die dan te hoog is opgelopen.

De patiëntenstop (info datum: juni 2024) en wachttijd kunnen afhankelijk zijn van de zorgverzekeraar waarbij u verzekerd bent en van de soort problematiek en diagnose.

Er is op dit moment slechts ruimte voor clienten met zwangerschaps gerelateerde problematiek.

 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u ook altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).