GB-GGZ

Kortdurende probleemgerichte psychologische hulpverlening. Meestal betreft dit psychische klachten die korter dan 6 maanden bestaan, die zich niet in combinatie met andere fysieke of psychische klachten voordoen en die vaak nog niet eerder behandeld zijn. U heeft hiervoor een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Na overleg met uw huisarts kunt u zich dan ook aanmelden bij mij.

SGGZ

Zijn de problemen complexer en langer durend, dan kunt u terecht bij mij voor psychotherapie.  

Voor al deze zorg is verwijzing van de huisarts nodig. Herkent u psychische problemen bij uzelf overleg dan met de huisarts en/of de praktijk ondersteuner GGZ en vraag om een verwijsbrief van de huisarts.

Coaching

Coaching is een individueel traject, bedoeld om uw vaardigheden en kwaliteiten verder te ontwikkelen en/of bij te sturen. Coaching gebeurt door persoonsgerichte feedback en door u in uw eigen spiegel te laten kijken. Zo krijgt u greep op uw eigen leven en komt u meer in de rol van regisseur in plaats van toeschouwer.