GB-GGZ

Kortdurende probleemgerichte psychologische hulpverlening. Meestal betreft dit psychische klachten die korter dan 6 maanden bestaan, die zich niet in combinatie met andere fysieke of psychische klachten voordoen en die vaak nog niet eerder behandeld zijn.

SGGZ

Zijn de problemen complexer en langer durend, dan kunt u terecht bij mij voor psychotherapie.  

Voor al deze zorg is verwijzing van de huisarts nodig. Herkent u psychische problemen bij uzelf overleg dan met de huisarts en/of de praktijk ondersteuner GGZ en vraag om een verwijsbrief van de huisarts.

Coaching

Coaching is een individueel traject, bedoeld om uw vaardigheden en kwaliteiten verder te ontwikkelen en/of bij te sturen. Coaching gebeurt door persoonsgerichte feedback en door u in uw eigen spiegel te laten kijken. Zo krijgt u greep op uw eigen leven en komt u meer in de rol van regisseur in plaats van toeschouwer.