Wat is psychotherapie?

“Psychotherapie is een vorm van gesprekstherapie voor psychische problemen. Gesprekken tussen de cliënt(en) en de hulpverlener staan centraal. De cliënt kan een individu, een (echt)paar, een volwassene of een oudere zijn. De behandelingen zijn kort als het kan en langdurig als dat nodig is, omdat bij sommige ernstige psychische problematiek het belangrijkste effect van de behandeling pas na ongeveer een jaar te behalen is. Alleen als psychotherapie door een BIG-geregistreerde psychotherapeut (of psychiater/klinisch psycholoog) wordt verricht, voldoet deze aan de kwaliteitseisen die door de overheid zijn vastgesteld.” (Website NVP)

Wat is het doel?

Psychische klachten verminderen of beter hanteerbaar maken, dat is het doel van psychotherapie. Daarbij is uw inzet even belangrijk als mijn deskundigheid als psychotherapeut. Het resultaat is afhankelijk van de aard van de problemen en uw mogelijkheden. Psychotherapie is vaak hard werken. Het proces gaat vaak gepaard met ups en downs. Een geslaagde psychotherapie garandeert niet dat u de rest van uw leven gelukkig zal zijn. Ook verandert het niets aan omstandigheden als een laag inkomen of werkloosheid. Maar met behulp van psychotherapie is het wel mogelijk dat u de problemen beter leert hanteren.

Wanneer psychotherapie?

Soms zijn de hindernissen in werk, relatie, omgang met anderen of de eigen gevoelens te groot om ze zelf –of met hulp van de eigen omgeving- te overwinnen. Er kunnen dan psychische klachten ontstaan, zoals stress, overbelasting, burn-out, angsten, depressie, slaapproblemen of lichamelijke klachten. Deze klachten kunnen het leven behoorlijk in beslag nemen en het gevoel geven de greep op de situatie kwijt te zijn. Door middel van een gespreksbehandeling kunt u de greep op uw leven weer terug krijgen.