Vanaf 1 januari 2022 worden behandelingen in de ggz voor volwassenen betaald volgens het zogenaamde zorgprestatie model. Het DBC systeem stopt. Hieronder volgt daar meer informatie over.

Wat is het Zorgprestatie model?
Het zorgprestatie model gaat over de manier waarop een behandeling in de geestelijke gezondheidszorg
wordt betaald. In het zorgprestatie model is af­gesproken hoe ik je behandeling in rekening moe­ten brengen. Ook is er afgesproken hoe de rekening betaald moet worden. Het zorgprestatie model gaat
niet over welke zorg je krijgt of hoe je die krijgt. Moet ik iets doen?
Je hoeft zelf niets te doen. Ik schrijf alle onder­delen van de behandeling op volgens de afspraken
van het zorgprestatie model. Ik stuur maandelijks de rekening op een veilige manier naar je zorgverzekeraar/ naar jou.
Wie betaalt mijn behandeling?
Als je 18 jaar of ouder bent dan wordt je behandeling vergoed uit het basispakket van je zorg­
verzekering. Ik informeer je hierover bij de start van je behandeling. Je betaalt eigen risico voor veel
vormen van zorg die uit het basispakket van de zorg­verzekering worden vergoed.
Hoe weet ik of ik eigen risico moet betalen?
Of je naar aanleiding van je behandeling ook eigen risico moet betalen, hangt van verschillende dingen af: Andere zorgkosten in hetzelfde jaar
Heb je in hetzelfde jaar ergens anders zorgkosten gehad die onderdeel waren van de basisverzekering?
Bijvoorbeeld medicijnen of een behandeling in het ziekenhuis? Dan kan het zijn dat je toen je eigen risico al hebt verbruikt. Of een deel daarvan.
Een hoger eigen risico
Heb je bij het afsluiten van je zorgverzekering gekozen voor een vrijwillig hoger eigen risico? Dan is het eigen risico bedrag bij jou hoger. Het wettelijk eigen risico
van dit jaar is €385. Het maximum eigen risico is €885 (€500 bovenop het verplichte eigen risico). Als je gekozen hebt voor een hoger eigen risico betaal je een groter deel van de zorgkosten zelf.
Hoe wordt het eigen risico voor een behandeling berekend?
Het eigen risico wordt per kalenderjaar berekend. Je zorgverzekeraar berekent of je eigen risico moet betalen. In het zorgprestatie model is de behandeling opgebouwd uit losse onderdelen: de zorgprestaties.
Eén gesprek met je behandelaar is bijvoorbeeld één losse zorgprestatie.

.
Goed om te weten:
 *Let op als je overstapt naar een andere zorg­verzekeraar. Als je behandeling in het nieuwe
kalender jaar doorloopt, valt dit deel onder de nieuwe polis. Check dan of je nieuwe zorg­
verzekeraar je zorgverlener (volledig) vergoedt.
* De duur van een consult bepaalt het tarief. De zorgaanbieder zal daarbij uitgaan van de tijd die
in de agenda was gepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde.
*Heb je op één dag meerdere keren contact met je zorgverlener via e­mail of chat? Dan kan dit als één
consult op de rekening staan.

 

Vrije Lijn/ coaching

Niet alle problematiek wordt nog vergoed door de zorgverzekeringswet. U dient die zorg dan zelf te betalen. Voordat we dit traject ingaan, wordt dit duidelijk met u besproken. U kunt de kosten dan niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

 

In 2024 zie ik via 1NP clienten van CZ . In overleg kunt u zich daar aanmelden. U meldt zich dan zelf aan, na overleg met mij.

De kosten van uw behandeling worden via deze contracten rechtstreeks bij uw verzekeraar gedeclareerd en vergoed. De kosten worden met uw eigen risico verrekend indien dat nog niet is gebruikt voor andere aan u bestede zorgkosten.

In het geval ik geen contract heb afgesloten met uw zorgverzekeraar en u zelf de facturen gaat indienen bij uw zorgverzekeraar, geldt het onderstaande:

 

Uw behandeling wordt (bijna) volledig vergoed indien u een restitutiepolis heeft afgesloten. In het geval van een naturapolis zal het te vergoeden bedrag ongeveer 60 tot 80% zijn van de totale kosten. In uw polis leest u waar u precies recht op heeft, dit is aan u om zelf uit te zoeken. U eigen risico wordt verrekend en wordt aangesproken bij psychotherapie. Houd u rekening met deze kosten. Psychotherapie is opgenomen in de basisziektekostenverzekering. U dient zelf te informeren
welk percentage van de behandeling vergoed wordt. U kunt dit nakijken op bv Eiswijzer. U
kiest Kwaliteitsstatuut II, beroep Psychotherapeut, en uw eigen polis.

De facturatie vindt plaats maandelijks en achteraf. U blijft zelf verantwoordelijk voor de
betaling maar kunt de factuur indienen bij uw verzekeraar.
Er is een groot verschil in de vergoedingen van natura-polissen en restitutie-polissen. Bij een
restitutiepolis bent u vrij om een zorgverlener te kiezen en deze wordt dan grotendeels of
geheel vergoed. Bij een naturapolis krijgt u een hogere vergoeding als u hulp zoekt bij een
gecontracteerde zorgverlener dan bij een niet-gecontracteerde zorgverlener. Ik hanteer het NZA tarief.
De maximumtarieven zijn wettelijk vastgelegd (zie bijlage). Hierbinnen valt directe gesprekstijd, maar ook verslaglegging, intervisie, telefoon- en emailcontacten.

 

 

De behandeling valt onder de WBGO, zie ook www. LVVP.nl

 

 

 

Kosten/ Vergoeding therapie

 

Per 1-1-2024 heb ik contracten met ZK, DSW en ASR (en de zorgverzekeraars die daaronder vallen).

 

  • Voor zelfbetalende cliënten (coaching) zijn de kosten €160 per 60 minuten (per 1-1-2023).