De vergoeding voor zowel de GB-GGZ als de Gespecialiseerde S- GGZ is opgenomen in de basisverzekering en wordt volledig vergoed, als er een contract met uw zorgverzekeraar is. De rekening wordt door de praktijk rechtstreeks bij uw zorgverzekering ingediend. U bent altijd uw eigen risico kwijt bij hulpverlening in de GGZ.


Wel moet u rekening houden met uw eigen risico dat aangesproken wordt. Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet u vooraf een verwijzing hebben van uw huisarts en moet er sprake zijn van een DSM-stoornis.


Binnen de GB-GGZ komt u in aanmerking voor een van de 3 zorgproducten: Kort, Middel of Intensief, ieder met een bijbehorende maximum behandelduur. Het aantal gesprekken varieert dan van 4 tot maximaal 11.


Zijn de problemen complexer en/of langdurend dan verwijst de huisarts u naar de Gespecialiseerde GGZ waar ook langer durende behandelingen vergoed worden.


Onverzekerde zorg
Niet alle psychische klachten worden vergoed door de zorgverzekeraar. Zo vallen bijvoorbeeld aanpassingsstoornis, relatie- en werkproblemen niet meer onder verzekerde zorg. U krijgt dan zelf een rekening voor de behandeling. Het tarief is 94,44 euro per consult. U heeft hierbij geen verwijzing van uw huisarts nodig.

Dit betekent dat verzekeraars altijd ‘in redelijke mate’ verplicht zijn te vergoeden (meestal is dit 60%-80%). Wanneer uw psychotherapeute gecontracteerd is met uw zorgverzekeraar is dat altijd 100% van het gedeclareerde bedrag.


Verzekeraars vragen om een diagnose op de factuur, dit is wettelijk geregeld. Mocht u uw privacy willen afschermen dan kunt u ervoor kiezen een privacy verklaring in te vullen waarna er geen diagnose op de factuur vermeld wordt.

De behandeling valt onder de wet WGBO en onder de beroepscode psychotherapeuten. Voor meer informatie kijk op: www.lvvp.info.


Kosten/ Vergoeding therapie

Een psychotherapeut is verplicht de diagnose en de tijd die hij aan uw behandeling besteedt te registreren in een DBC (Diagnose Behandel Combinatie). Aan het eind van de behandeling of in ieder geval na een jaar wordt er berekend via een vastgestelde regeling per diagnose en het aantal minuten dat besteed is aan de behandeling. Dan wordt vastgesteld wat uw behandeling kost.

Mijn praktijk heeft in 2021 contracten met onderstaande zorgverzekeraars.

 • Zilveren Kruis
 • DSW

De kosten van uw behandeling worden via deze contracten rechtstreeks bij uw verzekeraar gedeclareerd en vergoed. De kosten worden met uw eigen risico verrekend indien dat nog niet is gebruikt voor andere aan u bestede zorgkosten.

In het geval ik geen contract heb afgesloten met uw zorgverzekeraar en u zelf de facturen gaat indienen bij uw zorgverzekeraar, geldt het onderstaande:

 • Uw behandeling wordt (bijna) volledig vergoed indien u een restitutiepolis heeft afgesloten. In het geval van een naturapolis zal het te vergoeden bedrag ongeveer 60 tot 80% zijn van de totale kosten. In uw polis leest u waar u precies recht op heeft.
 • De kosten worden door uw zorgverzekering met uw eigen risico verrekend indien dat nog niet is gebruikt voor andere aan u bestede zorgkosten. Dit bedrag is voor uw eigen rekening.
 • Voor zelfbetalende cliënten (coaching) zijn de kosten €95 per 45 minuten.

Tarieven GB-GGZ

 • Voor verzekeraars waarmee ik geen contract(en) heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk 100% van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de g-ggz. Dit zijn de tarieven voor de g-ggz in 2021.
 • Tarief Overig (zorg)product[1] Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult, vastgesteld door de NZa, is voor 2021: € ?? per sessie.
 • Het tarief in mijn praktijk is 100% van dit maximumtarief.
 • Tarief zelfbetalers Het tarief in mijn praktijk voor zelfbetalers is 100 % van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de gb-ggz
 • Voorwaarden en tarief no-show: Het tarief voor no-show is: € 45,- per gemiste afspraak

Tarieven SGGZ(2019, update volgt)

Diagnostiek

 • 007 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten € 190,71
 • 008 Diagnostiek - vanaf 100 tot en met 199 minuten € 296,30
 • 009 Diagnostiek - vanaf 200 tot en met 399 minuten € 590,79
 • 162 Diagnostiek - vanaf 400 tot en met 799 minuten € 1119,68
 • 307 Diagnostiek - vanaf 800 minuten € 1922,97

Behandeling Kort

 • 215 Behandeling kort - vanaf 0 tot en met 99 minuten € 135,11
 • 216 Behandeling kort - vanaf 100 tot en met 199 minuten € 323,55
 • 217 Behandeling kort - vanaf 200 tot en met 399 minuten € 622,14
 • 264 Behandeling kort - vanaf 400 minuten € 1037,99

Depressieve Stoornissen

 • 231 Depressie - vanaf 250 tot en met 799 minuten € 1295,79
 • 232 Depressie - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten € 2524,26
 • 233 Depressie - vanaf 1.799 tot en met 2.999 minuten € 4574,80
 • 234 Depressie - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten € 7850,67

Angststoornissen

 • 237 Angst - vanaf 250 tot en met 799 minuten € 1268,09
 • 238 Angst - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten € 2596,87
 • 239 Angst - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten € 4651,88
 • 193 Angst - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten € 7566,48

Persoonlijkheidsstoornissen

 • 121 Persoonlijkheid - vanaf 250 tot en met 799 minuten € 1214,32
 • 206 Persoonlijkheid - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten € 2546,65
 • 243 Persoonlijkheid - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten € 4543,63
 • 207 Persoonlijkheid - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten € 7960,54

a. Tarieven
Voor verzekeraars waarmee ik geen contract heb afgesloten hanteer ik 100% van de bovenstaande door de NZa vastgestelde maximum tarieven voor de G-GGZ.

b. Tarief Overig Zorg Product (OZP)
Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult‘, vastgesteld door de NZa, is voor 2021 €?? per sessie.

c. Tarief zelfbetalers
Het tarief in mijn praktijk voor zelfbetalers is 100% van de bovenstaande door de NZa vastgestelde maximum tarieven voor de G-GGZ.

d. Voorwaarden en tarief no-show
Een afspraak dient minimaal 24 uur van tevoren afgezegd te worden, bij voorkeur per mail. Het tarief voor no-show is € 45 per gemiste afspraak.

e. Algemene betalingsvoorwaarden
Ik hanteer de betalingsvoorwaarden van de LVVP.

Zie ook:

http://www.invoeringsbasisggz.nl

http://www.ggzkwaliteitsstatuut.nl