Aanmelden

U kunt contact opnemen na verwijzing door de huisarts.
U kunt ook op eigen initiatief een afspraak maken; ik zal u dan nog wel vragen naar een verwijsbrief van uw huisarts. Dit is noodzakelijk voor de vergoeding door uw zorgverzekeraar.

In de telefonische aanmelding zal ik samen met u kijken of uw problematiek en mijn werkwijze een goede combinatie vormen.

U kunt ook eerst een email sturen naar info@psychotherapiezeist.nl en dan neem ik spoedig met u contact op.


Wachttijden

Helaas hanteer ik soms een wacht lijst en/ of een cliëntenstop vanwege de wachttijd die dan te hoog is opgelopen.

De patiëntenstop en wachttijd kunnen afhankelijk zijn van de zorgverzekeraar waarbij u verzekerd bent en van de soort problematiek en diagnose.

U kunt zich op dit moment zeer beperkt aanmelden voor behandeling en/of wachtlijst (22-10-2018). Er is slechts ruimte voor clienten met zwangerschaps gerelateerde problematiek. Indien er hele dringende andere problematiek is kunt u uw huisarts, POH- GGZ of behandelaar vragen om een overleg met mij, dan kan ik met meedenken en zien wat ik kan doen.

De groepsbehandeling schema therapie is eind september 2018 gestart en zal medio 2019 op nieuw aangeboden worden. Voor individuele schematherapie is op dit moment geen ruimte.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u ook altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).