Start Groepstherapie

Ben je continu gespannen? Stel je te hoge eisen aan jezelf en anderen? Ontwijk je sociale contacten omdat je bang bent het ‘fout’ te doen? Vinden anderen je erg precies, dwangmatig of hebben ze last van je hoge eisen? Vind je het moeilijk tijd en geld aan jezelf uit te geven of je lossere, speelse kant meer ruimte te geven? En vind je een groepstherapie eigenlijk maar helemaal niets?

September 2019 starten we in Zeist weer met een nieuwe groep (max. 8 personen) voor mensen met langer bestaande patronen in hun denken, voelen en gedrag die vallen onder het angstig/ontwijkende/dwangmatige cluster, Cluster C.

Deze groepstherapie is gebaseerd op evidence based Schematherapie en biedt een gestructureerde aanpak om met anderen die deze problemen ook herkennen, te doorbreken. Je leert je patronen te herkennen, begrijpen en doorbreken.

We starten met een cognitieve aanpak, maar de therapie is ook gericht op het ervaren en beleven. Dit is een gesloten groep die 20 sessies biedt volgens een vast programma tussen september 2019 en mei 2020 op de dinsdagochtend van 09.00-11.00 uur. Meer informatie? Mail info@psychotherapiezeist.nl

De groep is inmiddels gestart en zit vol. U kunt zich vanaf nu aanmelden voor de eerstvolgende groep. BIj voldoende aanmeldingen zal deze zsm kunnen starten.

Anders is de volgende start datum van de groep september 2020